Home      På svenska
Grani Pingis 2013

 

EN UPPDATERING AV DE SVENSKA SIDORNA PÅGÅR FÖR NÄRVARANDE
 
För aktuell information, se de finska sidorna, eller ta kontakt till föreningen på adressen matti.lindfors@kolumbus.fii
 
 
 
 

Grani Pingis ry rf  kontonummer  Aktia 405500-1577480